spacer spacer spacer
spacer spacer
Facebook
rss
spacer
Français | Nederlands | English
spacer spacer spacer
spacer
spacer
image
spacer
spacer
image
spacer
image
spacer
spacer
image
5M€: dat is het bedrag waarover Wallimage jaarlijks beschikt om filmprojecten te steunen die het talent en de audiovisuele bedrijven in ons Gewest in de verf zetten!
De naamloze vennootschap Wallimage Coproductions (vroeger bekend onder de naam SOWALIM) is samen met de naamloze vennootschap Wallimage opgezet als een Investeringsfonds dat als doel heeft de audiovisuele sector in Wallonië te ontwikkelen en te ondersteunen. Het Fonds werd opgestart en gefinancierd door het Waalse Gewest.
Dit Fonds werkt volgens een selectief mechanisme van voorwaardelijke financieringsdeelname in audiovisueel werk dat voorgedragen wordt door onafhankelijke productiehuizen.
Wallimage bestudeert de ingediende dossiers en adviseert vervolgens Wallimage Coproductions bij haar investeringen in leningen en deelname, over het principe van de coproductie.
De algemene filosofie van het Fonds kadert in het perspectief van het toepassen van het principe van culturele diversiteit op het Europa der Regio's. Het gaat effectief om het opwekken van een structurerend effect op de audiovisuele industrie in Wallonië en in Brussel en dit ten goede van de Europese cinematografieën in het algemeen.
Elk type en elk formaat van film- of televisieproductie dat in staat geacht wordt het culturele patrimonium van de naties of regio's die het coproduceren te verrijken is ontvankelijk voor het Fonds, met uitzondering van werken die aanzetten tot haat of tot rassenhaat of die in strijd zijn met de publieke orde of met de goede zeden.
Verder zijn ook reclame en informatie-, ontspannings-, nieuws- of sportprogramma's niet ontvankelijk.
28 mai 2015 - 11:22:44
(...)
18 mai 2015 - 09:36:21
(...)
18 mai 2015 - 09:36:21
(...)
08 février 2015 - 12:20:51
(...)
spacer
spacer
Al het nieuws
spacer
image
spacer
image
spacer
image
spacer
image
spacer spacer
spacer spacer
spacer
image  image © Wallimage sa | Regional Fund for Audiovisual Investment | All rights reserved | Webdesign Messier111 | Administratiespacer
spacer spacer